Referenties
Inca Professionals heeft opdrachtgevers uit verschillende marktsegmenten van de publieke sector en non-profit organisaties.
 
Een aantal bedrijven:
> ProRail
> Ministerie van VWS
> Belastingdienst
> Provincie
> Gemeente Houten
> Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
Inca Professionals
inkoop consultants
  1. De opdrachten die wij hebben uitgevoerd betreffen:
> Inkoopscan voor afdeling Facilitaire zaken
> (organisatie met 3.000 werknemers)
> Implementeren e-procurementsysteem
> Vaststellen functieomschrijvingen en
> rollen op inkoopgebied
> Contract- en leveranciersmanagement
> ICT outsourcing traject
> Raamovereenkomsten, nadere
> overeenkomsten
> Projectmanagement landelijke
> aanbesteding randapparatuur
> Begeleiden Europese aanbestedingen
> van onder andere:
 
  1. - Mobiele / vaste telefonie
  2. - Catering
  3. - Schoonmaak
  4. - Beveiliging
  5. - Meubilair
  6. - Drukwerk
  7. - Inhuur derden
  8. - Leerlingenvervoer
  9. - Accountancy